PZH 3/2023

Pod Zelenou Horou 3/2023

 

Cena - 55 Kč

 

Obsah:

 

Luboš Antonín – Tomáš Rybáček 

Zednářská lóže Sincerité...............1

Věra Kokošková

Pokračovací školy v Přešticích

1. Učňovská škola Přeštice..........................................7

Alena Vlčková

Cesta za pokladem (Štěnovice)...................................14

Jiří Sankot

Smutný příběh nezdické rodiny Šmídů...........................................17

Věra Kokošková

Pomístní jména v Přešticích...................................21

Jaromír Chmelík

Činnost mládeže v Horní Lukavici

v prvních létech po osvobození...................................25

Eva Horová

Mlynářova lípa byla pokácena (Dolní Lukavice)......................................27

Redakce

Svatojánský sborník..........................................28

 

 

Z obsahu tohoto čísla:

 

Pomístní jména v Přešticích

                Když si v roce 1976 Přeštice připomínaly 750 let od první zmínky o své existenci, byl městu věnován neobvyklý dar v podobě diplomové práce přeštické rodačky Hany Křišťanové-Jandíkové, kterou zakončila svá studia na Pedagogické fakultě v Plzni. Práci nazvala „Pomístní jména na katastru města Přeštice“. O pohnutkách, které ji k tomu vedly, napsala: „ … Neobvyklá jména polí, luk, lesů, vršků a potůčků od dětství přitahovala mou pozornost. Zvláště mě vábila jména, jež označovala místa opředená tajuplnými pověstmi. Především mě však tyto názvy lákaly hledáním motivů pojmenování. Když jsem zjistila, že pomístní jména (dále PJ) na katastru města Přeštice ještě nebyla sebrána, a když jsem mezi tématy diplomových úkolů našla téma toponomastické, dala jsem se s chutí do práce…“

Více ...

Co nabízí nový sborník Pod Zelenou Horou

12. července t. r. bude v Přešticích instalováno prvních 18 Kamenů zmizelých (tzv. Stolpersteine) před šesti domy obětí holokaustu. Postupně bude takto připomenuto všech 43 jmen obyvatel ze 17 přeštických domácností. Z celé místní židovské komunity se z koncentračních  táborů po válce vrátili pouze čtyři lidé. Na toto téma měl v dubnu přednášku pro veřejnost historik Mgr. Michal Tejček. Přednáška přítomné zaujala podrobným zpracováním dostupných informací o našich někdejších židovských spoluobčanech, které byly takto odborně shrnuty zcela poprvé. Zveřejněním textu přednášky plníme přání posluchačů.

   Okno do archivu předkládá pojednání o unikátním souboru map dvorů velkostatku Lužany (Dlouhá Louka, Lužany, Skočice a Vlčí)  z r. 1793. Jejich tvůrce, geometr ing. Anton Sittauer, je vytvořil technikou kolorované kresby a tři ze čtyř map doprovodil dobovými vedutami. 

   Pouhých jedenáct let působil ve Štěnovicích velkostatkář a sládek Šebestián Klečka, ale šlo o člověka z rodu těch, na něž se nezapomíná. Byl po řadě německých majitelů prvním českým vlastníkem velkostatku a kromě toho, že byl velmi schopným podnikatelem, byl také kulturně založeným mecenášem. Štěnovice z jeho odkazu ještě dlouho žily.   

   Někdy se události, které se odehrály téměř před osmdesáti lety, nečekaně připomenou dopisem ze zámoří. Tak na Obecní úřad Horní Lukavice doputovalo 14 historických fotografií z 6. 5. 1945 s prosbou o identifikaci míst a lidí na nich zachycených. Jejich autorem byl nadšený amatérský fotograf, seržant 38. pěšího pluku 2. pěší divize americké armády James H. Duncan, který snímky pořídil při průjezdu Horní Lukavicí, a jeho syn Tom se je dnes snaží ztotožnit. Autentické vzpomínky na osvobození tak obohatily jak Fotogalerii obce, tak i obecní kroniku.

    Nejen František Kmoch byl pravým českým muzikantem. Stejným titulem se mohl pyšnit podle vzpomínky Jaromíra Chmelíka „Jak jsem chodil do houslí“ také dolnolukavický kapelník Pavel Mašek, který v těch nejskromnějších podmínkách vychoval řadu dobrých lidových hudebníků.

    Nepomuk letos žije akcemi k výročí 630 let od umučení sv. Jana Nepomuckého. To reflektuje i nově pojednaná expozice ve Svatojánském muzeu. Návštěvníkům mj.  přibližuje úctu rodu Habsburků k tomuto světci, což dokládá vystavený vzácný relikviář s ostatky Karla I. Habsburského. Vedle něho pozvánka připomíná i nevšední sbírku madon.

 

Věra Kokošková

Více ...

PZH 2/2023

Pod Zelenou Horou 2/2023

 

Cena - 55 Kč

 

Obsah:

 

Alena Vlčková

Velkostatkář a sládek Šebestián Klička.........................................1

Vladimír Červenka

Okno do archivu – Soubor map dvorů velkostatku

Lužany z roku 1793 a jejich tvůrce.................................................4

Michal Tejček

Přeštičtí zmizelí – oběti holocaustu z Přeštic................................7

Štěpánka Kodýdková

Svatojánské okénko – Výročí 630 let

od umučení sv. Jana Nepomuckého.............................................23

Svatojánské muzeum v Nepomuku...............................................24

Jaroslava Regnerová – Věra Kokošková

Vzpomínky na osvobození stálé živé............................................25

Jaromír Chmelík

Jak jsem chodil „do houslí"...........................................................27

 

Z obsahu tohoto čísla:

Přeštičtí zmizelí – oběti holocaustu z Přeštic

                Dne 12. července letošního roku přijede do Přeštic Gunter Demnig instalovat prvních osmnáct Kamenů zmizelých (Stolpersteine) na chodníky před šesti domy obětí holocaustu. Při této příležitosti si chceme připomenout jména a osudy všech 43 přeštických obětí holokaustu. Je všechny budou v budoucnu připomínat i Stolpersteine.

 

Více ...

Zůstaňte informováni o našich novinkách

Přihlašte se do našeho newsletteru a budeme Vám zasílat novinky přímo na e-mail.