PZH - pokyny pro předplatitele

Vychází - 4x ročně

Vydává - Město Přeštice ve spolupráci s městem Nepomuk a obcí Chanovice

Redaktor - Roman Tykal

Redakční rada - Mgr. Vladimír Červenka, Věra Kokošková, PhDr. Pavel Kroupa, Mgr. Michal Tejček

Adresa redakce - Kulturní a komunitní centrum, Masarykovo náměstí 311, 334 01 Přeštice, e-mail - miskova@prestice-mesto.cz

Objednávky předplatného přijímá redakce - Roční předplatné je 300 Kč. Usnesení 117. rady města Přeštice dne 28. 2. 2022, č. 74/2022

Kontakt pro zasílání příspěvků - r.tykal@seznam.cz

Grafická úprava a tisk - Mgr. Simona Ullspergerová

Registrace - Ministerstvo kultury ČR, pod číslem MK ČR 7721 ze dne 11.5.1997, Mezinárodní indexové číslo: 121/B6, Náklad: 300 výtisků, ISSN 1802-8594

Doporučená prodejní cena 1 výtisku je 55 Kč

Cena ročního předplatného je 300 Kč. / 4 čísla + doručovné/

Možnost platby na účet:
4838361/0100, KB Přeštice, var. symbol 930, do poznámky uveďte jméno

Více ...

Zůstaňte informováni o našich novinkách

Přihlašte se do našeho newsletteru a budeme Vám zasílat novinky přímo na e-mail.