Co nabízí nový sborník Pod Zelenou Horou

12. července t. r. bude v Přešticích instalováno prvních 18 Kamenů zmizelých (tzv. Stolpersteine) před šesti domy obětí holokaustu. Postupně bude takto připomenuto všech 43 jmen obyvatel ze 17 přeštických domácností. Z celé místní židovské komunity se z koncentračních  táborů po válce vrátili pouze čtyři lidé. Na toto téma měl v dubnu přednášku pro veřejnost historik Mgr. Michal Tejček. Přednáška přítomné zaujala podrobným zpracováním dostupných informací o našich někdejších židovských spoluobčanech, které byly takto odborně shrnuty zcela poprvé. Zveřejněním textu přednášky plníme přání posluchačů.

   Okno do archivu předkládá pojednání o unikátním souboru map dvorů velkostatku Lužany (Dlouhá Louka, Lužany, Skočice a Vlčí)  z r. 1793. Jejich tvůrce, geometr ing. Anton Sittauer, je vytvořil technikou kolorované kresby a tři ze čtyř map doprovodil dobovými vedutami. 

   Pouhých jedenáct let působil ve Štěnovicích velkostatkář a sládek Šebestián Klečka, ale šlo o člověka z rodu těch, na něž se nezapomíná. Byl po řadě německých majitelů prvním českým vlastníkem velkostatku a kromě toho, že byl velmi schopným podnikatelem, byl také kulturně založeným mecenášem. Štěnovice z jeho odkazu ještě dlouho žily.   

   Někdy se události, které se odehrály téměř před osmdesáti lety, nečekaně připomenou dopisem ze zámoří. Tak na Obecní úřad Horní Lukavice doputovalo 14 historických fotografií z 6. 5. 1945 s prosbou o identifikaci míst a lidí na nich zachycených. Jejich autorem byl nadšený amatérský fotograf, seržant 38. pěšího pluku 2. pěší divize americké armády James H. Duncan, který snímky pořídil při průjezdu Horní Lukavicí, a jeho syn Tom se je dnes snaží ztotožnit. Autentické vzpomínky na osvobození tak obohatily jak Fotogalerii obce, tak i obecní kroniku.

    Nejen František Kmoch byl pravým českým muzikantem. Stejným titulem se mohl pyšnit podle vzpomínky Jaromíra Chmelíka „Jak jsem chodil do houslí“ také dolnolukavický kapelník Pavel Mašek, který v těch nejskromnějších podmínkách vychoval řadu dobrých lidových hudebníků.

    Nepomuk letos žije akcemi k výročí 630 let od umučení sv. Jana Nepomuckého. To reflektuje i nově pojednaná expozice ve Svatojánském muzeu. Návštěvníkům mj.  přibližuje úctu rodu Habsburků k tomuto světci, což dokládá vystavený vzácný relikviář s ostatky Karla I. Habsburského. Vedle něho pozvánka připomíná i nevšední sbírku madon.

 

Věra Kokošková

Zůstaňte informováni o našich novinkách

Přihlašte se do našeho newsletteru a budeme Vám zasílat novinky přímo na e-mail.