Pod Zelenou Horou 2016

Pod Zelenou Horou 1/2016
Cena: 25,- Kč

Obsah:
Věra Kokošková
Z galerie pozapomenutých osobností
P. František Příkosický………………..….....…. 1
Jana Hlavová
Okno do archivu – Dětská ozdravovna Hany Benešové
a Léčebný dům pro dospělé v Žinkovech...…..3
Věra Kokošková
K výočí železnice Plzeň – Nýrsko……...…...…8
Michal Tejček
Nejstarší zápisy přeštické městské kroniky….12
Bohuslav Šindelář
Hitlerjugend – německá mládež
v letinských lázních………………..……….…. 18
Redakce
Rozmary počasí v kronikách……………..……20
Pavel Motejzík
Mikroregion opravil drobné památky…….……22
Eva Horová
Soupis poddaných podle víry z roku 1651.…..23
Redakce
Zrcadlo místní kultury – Roman Tykal.…….….24

      

Z obsahu tohoto čísla:

P. František Příkosický
Narodil se 6. srpna 1801 v Blovicích. Na kněze byl ordinován v Českých Budějovicích 24. 8. 1829 a téhož dne jmenován vřeskovickým kaplanem. Kterým byl až do roku 1851. V březnu 1851 byl ustanoven na expozituru v Zeměchách, kterou se mu podařilo dovést k povýšení na samostatnou farnost. Poté se vrátil do Vřeskovic a v období 1857 – 1883 vykonával funkci děkana, jako nástupce po děkanu Lüfftnerovi. Tento úřad zastával až do své smrti. Současně vedl lukavický vikariát….

 

Pod Zelenou Horou 2/2016
Cena: 25,- Kč

Obsah:
Roman Tykal
Z galerie pozapomenutých osobností Václav
Emanuel Mourek…….......................................1
Hana Vanišová
Okno do archivu – Kostel všech svatých
a farnost ve Kbele…      ………...………….… 3
Roman Tykal
Kbel jako poutní místo…………..……...………8
Redakce
O Přešticko se zajímal i K. J. Erben – Obřady
swadebné lidu sedlského w okolí Přeštickém..9
Věra Kokošková
Z pamětní knihy Kucín...…………..…………. 18
Markéta Pavlíková
Dvě kaple na Plzeňsku s obrazy Přeštické
Panny Marie…………………………….....……20
Václav Süss
20 let Spolku pro záchranu historických
památek Přešticka………………… .…….....…21
Redakce
Zrcadlo místní kultury – Hanka Čížková.....….24

                

Z obsahu tohoto čísla:

Prof. PhDr. Václav Emanuel Mourek
Český univerzitní profesor, germanista a anglista, lexikograf, autor cestopisů a překladatel z angličtiny Václav Emanuel Mourek se narodil 20. srpna 1846 v Luhu u Týniště čp. 4, nedaleko Přeštic. Jeho otec Václav Mourek zde byl pilařem na panské pile a pocházel ze Lhotky na lnářském panství, matka Johanna, rozená Schustrová, byla z Kvildy na panství Zdíkov. Studoval na Gymnáziu v Klatovech a pak na Filozofické fakultě v Praze. Po složení státních zkoušek z klasické filologie a němčiny v roce 1871 přijal suplentské místo na Gymnáziu v Českých Budějovicích a zde se rok poté stal skutečným učitelem….

     
Pod Zelenou Horou 3/2016
Cena: 25,- Kč

Obsah:
Roman Tykal
Z galerie pozapomenutých osobností
Václav Liedl………………………………..……. 1
Jakub Mírka
Okno do archivu – Zaniklá osada Hradiště
na Holém vrchu u Měčína……………..…….… 3
Michal Tejček
Nejstarší veduty města Přeštic…..…...……….10
Alena Vlčková
Věra Gansová………………………….....…….20
Eva Horová
Památník písmáka V. J. Maška,
sedláka z Vodokrt………………..………..……22
Libor Marek
Hrad Skála ve filmu……….……………………23
Věra Kokošková
Zrcadlo místní kultury –
Jaroslava Němečková.................................…24

   

Z obsahu tohoto čísla:

Nejstarší veduty města Přeštic
Přestože jsou Přeštice malé město, dochoval se relativně velký počet jeho starých vyobrazení neboli vedut. To, že poddanské město bez hradu či zámku stálo malířům a rytcům za zachycení, způsobil nepochybně fakt, že v 18. století se nám dochoval pozoruhodný soubor pěti vedut, které si v tomto článku shrneme a základně popíšeme. Většina z nich souvisela s kultem Panny Marie Přeštické a se zdejším poutním chrámem.
Nejedná se práci objevitelskou, již před šestnácti lety shromáždili a interpretovali všech pět vyobrazení Radek Široký a Martin Ebel k výstavě Přeštice – Proměny tří staletí 1700-2000 v Domě historie Přešticka. Nyní se pokusíme jejich poznatky rozšířit, zpřesnit a v některých případech reinterpretovat….

     

Pod Zelenou Horou 4/2016
Cena: 25,- Kč

Obsah:
Věra Kokošková
Z galerie pozapomenutých osobností
Tomáš Voves……………………………………. 1
Vladimír Červenka
Okno do archivu – Pohřby a pohřební místa
Boos-Waldeck………….. ……………..…..…… 4
Věra Kokošková
Spolek rodáků z Přeštic a okolí a jejich
přátel v Praze ……………………………..…….10
Viktor Kovařík
Soubor soch na ohradní zdi kostela
sv. Václava v Žinkovech a jejich opravy
v minulosti...………..................................…….15
Jiří Opl – Miroslav Hajný
Stavební obnova budovy arciděkanství
v Nepomuku pro Svatojánské muzeum…….…20
Pavel Motejzík
Zrcadlo místní kultury – Edita Adlerová…….…24

 

Z obsahu tohoto čísla:

Tomáš Voves
Originální vesnický kronikář, osvětový pracovník. Narodil se v čp. 17, kde se po chalupě říkalo „U Kokošků“. Otec byl zedníkem. Tomáš vychodil dvoutřídní školu v Nezdicích. Vystřídal tu několik učitelů, nejvíce vzpomínal na Vojtěcha Radu ze Soběkur a Josefa Tikala ze Kbela. Protože Tomáš pěkně kreslil, šel v roce 1911 zprvu učit malířem pokojů. Pro nezaměstnanost svého mistra se však nedoučil, a přestoupil na zedničinu. Výuční list získal v Dobřanech. Zde se jako osmnáctiletý snažil vyhnout narukování na frontu, a dobrovolně se přihlásil jako opatrovník v místním ústavu choromyslných. Po roce byl však povolán do zbraněk 35. pěšímu pluku….

Zůstaňte informováni o našich novinkách

Přihlašte se do našeho newsletteru a budeme Vám zasílat novinky přímo na e-mail.