Historické památky

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích

 

Mimořádně významná památka a krajinná dominanta města. Jedná se o největší barokní kostel v České republice postavený mimo Prahu. Byl vybudován v letech 1750 – 1775 podle plánů nejvýznamnějšího barokního stavitele K.I. Dientzenhofera. Na hlavním oltáři kostela se nachází obraz Panny Marie Bolestné, který byl roku 1711 církví uznán za zázračný. Právě statisícová poutní procesí k tomuto obrazu byla důvodem výstavby nového většího poutního kostela.

Barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie byl v roce 2008 nařízením vlády ČR prohlášen za národní kulturní památku. Podrobné informace o historii a architektuře naleznete v „Průvodci barokním chrámem Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích“ od pana Jana Nepomuka Mrkvičky, informace o interiéru kostela najdete v publikaci „Malý průvodce po chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích, kterou vydal v roce 2009 Spolek pro záchranu historických památek na Přešticku. Obě tiskoviny lze zakoupit v Informačním centru Kulturního a komunitního centra Přeštice nebo v Domě historie Přešticka.

 

Kostel sv. Ambrože ve Vícově

 

Kostel se nachází asi 2 km severovýchodně od centra města. Jde o jednu z nejstarších sakrálních památek nejen přeštického regionu, ale tato stavba patří mezi nejstarší kostely v Čechách. Do dnešních dnů se v interiéru dochovaly dvě gotické nástěnné malby. Vždy na velikonoční pondělí zde probíhá jediná mše v roce. Veřejnosti je kostel pravidelně zpřístupňován též v rámci Dnů evropského dědictví, kdy členové Spolku pro záchranu historických památek podávají zájemcům o prohlídku odborný výklad. Skvělou akustiku kostela oceníte i při pravidelných koncertech konaných zde v rámci Haydnových hudebních slavností vždy na počátku září. O první adventní neděli zde dětské pěvecké sbory pořádají předvánoční koncert. Kostel je ve vlastnictví města Přeštice. Bližší informace o této zajímavé stavbě najdete v publikaci „Vícov, historie jedné památky“, kterou v roce 2007 s přispěním města Přeštice vydal Spolek pro záchranu historických památek na území Přešticka. K dostání v Informačním centru KKC nebo v Domě historie Přešticka.

Hrobka Josefa Hlávky

 

Jde o rodinnou hrobku zakladatele a prvního prezidenta České akademie věd a umění, architekta a mecenáše Josefa Hlávky postavenou v roce 1887 v novogotickém stylu. Interiér hrobky je vyzdoben výjevy z mariánského cyklu od vídeňského malíře Karla Jobsta.

Rodný dům Josefa Hlávky

Stojí nedaleko kostela Nanebevzetí Panny Marie . Jde o drobnou stavbu představující tradiční maloměstskou zástavbu z konce 18. století. Památkový význam stavby podtrhuje skutečnost, že se jedná o rodný dům Josefa Hlávky. Na domě je instalována pamětní deska věnovaná tomuto nejznámějšímu přeštickému rodáku.

Kašna se sochou sv. Václava

 

Vytváří charakteristickou součást prostoru náměstí. Kašna a sloup pochází z konce 18. nebo počátku 19. století. Socha sv. Václava pochází z roku 1867 a věnoval ji městu poslanec JUDr. František Augustin Brauner.

Mariánský sloup

 

Mariánský sloup se sochou Panny Marie dal zřídit přeštický děkan Adalbert Schramm v roce 1676.  Vrcholovou sochu Panny Marie doplňovaly po stranách na konzolách stojící dvě menší sošky,  vlevo sv. Václav a vpravo sv. Vojtěch. Socha sv. Vojtěcha původně stávala při silnici, v místě, kde je dnes pomník obětem II. světové války. V roce 2002 došlo ke krádeži sošky sv. Václava a po té byla do bezpečí před nenechavci uklizena i socha sv. Vojtěcha. Dnes nově osazené sochy sv. Václava a sv. Vojtěcha byly vytesány jako věrné kopie soch původních. Sv. Vojtěch byl zhotoven podle dochovaného originálu, socha sv. Václava pak podle dostupných archivních materiálů Městského úřadu v Přešticích a Národního památkového ústavu v Plzni.

Socha sv. Jana Nepomuckého

 

Stojí na severozápadní straně náměstí před budovou radnice. Jedná se o barokní dílo z počátku 18. století. Socha byla postavená na náklad němčického faráře Jakuba Xavera Hlávky roku 1707. V roce 2010 byla socha restaurována, část dříku i šatu světce byla jemně kolorována.

Pomník Jakuba Jana Ryby

 

Nachází se v parčíku pod kostelem na nároží ulic Hlávkova a Třebízského, na místě někdejší staré školy. Zde stával dům, v němž malý Jakub Jan Ryba žil do svých pěti let. Na buližníkový balvan je osazena deska s měděným reliéfním portrétem Jakuba Jana Ryby, na spodním okraji desky jsou v notách zachyceny úvodní tóny slavné České mše vánoční. Pomník nechal roku 1935 zhotovit zpěvácký spolek „Skála“ a občanstvo města Přeštic.

Socha sv. Kiliána

 

Zdobí východní stranu přeštického náměstí. Jedná se o nově vytesanou kopii podle originální sochy, která byla přemístěna do lapidária na městské radnici. Barokní plastika z roku 1784 představuje patrona města Přeštice sv. Kiliána. Na čelní straně je umístěn znak Přeštic. Původně byl na tomto místě latinský nápis: Sv. Kilián v nebezpečenství ohně města Přeštic ustavičný zástupce a ochránce. Z historie města víme, že Přeštice postihly požáry několikrát. K velkému požáru došlo v roce 1590 a další ohnivá pohroma poničila Přeštice v letech 1807 a 1810. Socha v prostoru náměstí je osvětlena.

 

Více ...

Zůstaňte informováni o našich novinkách

Přihlašte se do našeho newsletteru a budeme Vám zasílat novinky přímo na e-mail.