Radosti a starosti vlastníka - přednáška pro veřejnost

Radosti a starosti vlastníka - přednáška pro veřejnost

Galerie

Konferenční sál KKC Přeštice

Přednáší - JUDr. Jan Kraus

- MAJETKOVÉ PRÁVO - co je movitá a nemovitá věc

- jak lze nabýt movitou a nemovitou věc

- jaké jsou druhy vlastnictví

- jak předcházet sporům

- tato přednáška seznamuje zájemce o právních vztazích při koupi a prodeji movitých e nemovitých věcí, zejména kdy se kupující stává vlastníkem movité či nemovité věci. Jak je to s výlučným a podílovým spoluvlastnictvím v situaci, která následuje po dědění. Nabývání majetku po dobu SJM jedním z manželů.

Délka akce: 90 minut
Rok výroby: 2023
Datum lokální premiéry: 21. listopad 2023

Informace o akci a jejím konání